team-building

M3 Works ile Takım Çalışması

Farklı kültürlerle yetişmiş, farklı biyolojik özelliklere sahip, sosyo-ekonomik farklılıkları olan kısacası bazen birbirine yakın özellikte bazen taban tabana zıt ama hiçbir zaman aynı olmayan insanoğlu birey olmasını da zaten bu farklılığa borçludur. Ancak toplumsal yaşamın en temel özelliği olan birada olma kişilerin kendilerinden ödün vermelerini gerektirmektedir.

İş yaşamında da farklı farklı özellikteki çalışanlar ortak paydada birleşip şirketin vizyonu ve misyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşmada birbirlerine kenetlenmekle yükümlüdürler...

Devamını Oku
takım çalışması

Başarılı Bir Takım Çalışması İçin Gereken 10 Özellik

1. Güvenilirliğini kanıtlayabilmeli

İşini düzgün yapan ve üzerine düşen görevleri yerine getiren, sözlerini tutan bir takım arkadaşına rahatlıklar güvenebilirsiniz. Tutarlılık olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu tip iş arkadaşınızın elindeki işi en iyi şekilde yapacağından emin olabilirsiniz.

2. Yapıcı şekilde iletişim kurmalı

Takımlar, düşüncelerini paylaşan ve fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, dürüst ve diğer arkadaşlarına saygı gösteren kişilere ihtiyaç duyarlar. Bunu yapan kişi insanlarla yapıcı bir şekilde iletişim sağlıyordur. İyi bir takım arkadaşı, fikirlerini pozitif, kendine güvenli ve diğerlerine saygılı bir şekilde dile getirir.

3. Aktif bir dinleyici olmalı

İnsanları dinlemeyi bilen kişiler, takım için son der...

Devamını Oku
IK

Takım Çalışmaları İçin İpuçları

  • İletişim: Takım üyelerinin belli aralıklarla bir araya gelip yüz yüze veya internet üzerinden görüşmesi diğer zamanlarda ise takım içi iletişimin e-postalarla veya telefon görüşmeleri ile devam etmesi gerekir. İnsanların arasındaki iletişimin sağlıkla devam etmesi için takım üyelerin önce arkadaşlarını anlamaları sonra düşünceleri anlatmaları esastır.
  • Farklı Sesler: Eğer zengin bir ortam isteniyorsa takım içinde farklı düşüncelerin konuşulması desteklenmeli ve takım üyelerinin farklı seslere muhakkak saygı göstermesi gereklidir.
  • Eleştiri ve Öneri: Belli bir konu hakkında eleştiri yapılırken mümkünse bir öneri ile gidilmeli ve eleştirirken hiç kimsenin benliği aşağılanmadan ve kimse tahrik edilmeden düşünceler dile getirilmelidir...
Devamını Oku
team

Takım Çalışması Yoluyla Motivasyon

İşletmelerde takım temelli bir organizasyon modelinin uygulanması motivasyon açısından beklenen performans düzeyinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Takımlarda çalışan bireyler kendilerini daha az stresli bulurlar. Takım içindeki rollerinden dolayı sorumluluk üstlenseler bile başarının genel sorumluluğu bir bireyin omuzlarından bir çok kişinin omuzlarına geçer.

Paylaşılan sorumluluk, tek başına çalışan işçinin çok yüksek hedefler ya da zorluklarla karşılaştığı zaman yaşadığı panik ve çaresizliği hafifletir. Birey kendini daha fazla organizasyonun bir parçası gibi hisseder...

Devamını Oku
business teamwork - puzzle pieces

Takım Çalışması Anlam ve Önemi

Günümüzde yüksek performanslı otomosyon ve bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ile birlikte, karmaşık organizasyonel sorunlar, işletmelerin dikey ve yatay olaark bölümlenmiş bulunan fonksiyonel işleyişini olanaksız duruma getirmiştir.

Çalışanlar iş zenginleştirmesi yapılmamış olanlarda motive olamamakta bu durum, örgüt kültürlerini sürekli verimlilik düşüşüyle tehdit eder duruma gelmektedir.

Sözkonusu ortaya çıkan gerçekler işletmelerde takım çalışmasının ve toplam çalışan tatmininin örgütün bütününe yayılımını zorunlu hale getirmektedir.

Takım, özel bir amacın başarılmasında çalışmalarında birbirine bağlı ve eşgüdümlü çalışan iki veya daha fazla insanın oluşturduğu bir birimdir.

Takım, göreceli olarak...

Devamını Oku
imagehaber_etkili-takim-calismasi-ve-takim-calismasinin-onemi_202

İş Dünyası ve Takım Çalışması

Günümüzde iş hayatı önemli değişimler gösteriyor. Bu konuda nitelendirebileceğimiz en önemli konu bireysel başarının yavaş yavaş yerini takım çalışmasına ve başarısına bırakıyor olmasıdır. Gün geçtikçe şirketler daha da bilinçleniyor ve daha yaratıcı ve dinamik çözümler elde etmek için çaba sarf ediyorlar.

Firmalar istikrarlı bir takım çalışması gerçekleştirebilmek amacıyla daha çok sonuç odaklı çalışan, bireysel olarak öne çıkmak yerine takım çalışmasına daha çok önem veren ve etkili çözümler üretebilen takr kurmaya önem veriyorlar. Bu konuda başarıya ulaşmanın yolu ise takım üyelerinin seçiminde doğru tercihler yapmaktan geçmektedir...

Devamını Oku
455646977

İşbirliği, Takım Çalışması, Takım Ruhu

“Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar kuvvetli olur.”
Organizasyonda, personelin gönüllü işbirliği sağlandığı takdirde, hem yönetime katılma gerçekleştirilmiş ve hem de bir taşla üç olmasa bile iki kuş vurulmuş olur. Çünkü işbirliğini sağlamak yönetimde başarılı olmaya giden yolda ilk adımdır. Ancak, verimli iş birliği, ahenkli bir takım kurulabildiği takdirde gerçekleşebilir. Çünkü yönetimde başarı aynı zamanda bir takım işidir. Ekibi olan veya ekibini kuran yöneticiler daha başarılıdırlar. Çağdaş yönetim, grup çabasıyla işi başarma sanatı ve bilimidir.

Örneğin çağdaş örgütlerin belki en karmaşığı olan hastanelerde, hemşireler, diyetisyenler, fiziksel terapistler, tıp ve röntgen teknisyenleri, eczacılar, patologlar ve di...

Devamını Oku
16781781

Takım Kavramı ve Takımların Temel Özellikleri

Literatürde takım kavramını açıklamaya yönelik birçok tanım ortaya atılmıştır. Bu tanımlar arasında çok sayıda benzerliğin ve bazı küçük farklılıkların olduğu görülmektedir. Sadece uygulamada değil teoride de farklı takım türleri ve tanımları ortaya çıkmıştır. Bu tanımlardan bazılarına aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Takım, ortak bir amaca ve ortak performans hedeflerine kilitlenen ve sorumlu oldukları şey konusunda ortak bir yaklaşım belirleyen, birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Takım, farklı uzmanlık alanlarından gelerek becerilerinin birleştirilmesi ile bir görevi yerine getirmek üzere bir araya gelen insanlar topluluğudur...

Devamını Oku